Ajánlott, 2023

Szerkesztő Választása

Az előítélet és a diszkrimináció közötti különbség

Az előítéletek és a társadalomtól való megkülönböztetés csökkentése érdekében tett lépések ellenére még mindig elterjedtek az egész világon. Ez nagy fájdalmat és szenvedést okozhat egy egyéni vagy egész csoportnak, ami a csoportba tartozó emberek korlátozó lehetőségeit és akár erőszakot eredményez.

A kettő közötti sok hasonlóság miatt az emberek gyakran félreértik a hátrányos megkülönböztetést, de két nagyon különböző fogalom. A legtisztább értelemben az előítélet előre megfogalmazott vélemény, bármilyen információ vagy ok nélkül, míg a megkülönböztetés az emberek különböző kategóriáinak tisztességtelen bánásmódjára vonatkozik, különböző okokból, mint például az életkor, faj vagy nem. Szóval, nézd meg ezt a cikket, hogy felfrissítsd az ismereteket az előítélet és a megkülönböztetés közötti különbséggel kapcsolatban.

Összehasonlító táblázat

Az összehasonlítás alapjaElőítéletMegkülönböztetés
JelentésAz előítélet indokolatlan és alaptalan hozzáállás az egyénhez csak azért, mert tagja egy társadalmi csoportnak.A hátrányos megkülönböztetés egy személy vagy csoport más emberektől való igazságtalan vagy negatív bánásmódjára vonatkozik, mivel egy adott osztályba, csoportba vagy kategóriába tartozik.
Mi az?Absztrakt félreértés, csak az elmében.Az előítélet kifejezése.
jelentéseHitAkció
TermészetNem tudatosTudatos és nem tudatos
OkoztaSztereotipizálásElőítélet
Magában foglaljaNegatív hozzáállás egy személyhez vagy csoporthoz.Tisztességtelen magatartás egy személy vagy csoport ellen.
ÖsszetevőKognitív és affektívviselkedési
Jogi eljárásNem fogadható el.Lehet ellene.

Az előítélet meghatározása

Az előítélet kifejezés az előítéletet jelenti, vagyis az egy személyre vagy egy csoportra vonatkozóan előzetesen kialakult irracionális véleményt, gondolatot vagy érzést, sőt anélkül, hogy elég tudás, tény vagy ok lenne. Ez magában foglalja az egy csoport tagjai által a csoporthoz képest nem megfelelő és pontatlan információk alapján előzetes elképzelést, tipikusan kedvezőtlen hozzáállást vagy ítéletet.

Az előítélet pozitív vagy negatív lehet. Azonban a kifejezést elsősorban negatív előítéletekre használják, ahol az adott csoporthoz tartozó tagok a faj, nem, nemzetiség, etnikai hovatartozás, osztály, vallás, nem pedig személyes tapasztalat alapján gyengébbek.

A diszkrimináció meghatározása

Amint azt a név is sugallja, a megkülönböztetés azt jelenti, hogy külön-külön vagy különbséget teszünk az egyén és a másik között, különféle tényezők, például csoport, kategória, státusz alapján, saját érdemeik ellenére. A csoporton belüli tagságából vagy más jellegzetesség birtoklása miatt az egyénekkel szembeni egyenlőtlen bánásmód. Ez egy valakivel szembeni tisztességtelen magatartás, amely az előítéletek hozzáállását mutatja.

Más szóval, a megkülönböztetés akkor történik, amikor egy adott csoport tagjait külön-külön, rosszul kezeljük csoporttagságuk miatt. A leggyakrabban az életkor, nem, magasság, súly, bőrszín, betegség, fogyatékosság, családi állapot, oktatás, beszéd, ruházat, társadalmi-gazdasági helyzet stb.

Az előítélet és a diszkrimináció közötti fő különbségek

A következő pontok jelentősek az előítélet és a megkülönböztetés közötti különbség tekintetében:

  1. Az előítélet indokolatlan és alaptalan hozzáállás az egyénhez csak azért, mert tagja egy társadalmi csoportnak. A más emberektől származó személy vagy csoport igazságtalan vagy negatív bánásmódját, mert egy adott osztályba, csoportba vagy kategóriába tartozik, diszkriminációnak nevezik.
  2. Míg az előítélet negatív hozzáállás az egyénhez vagy egy adott csoporthoz. A megkülönböztetéssel ellentétben az egyénhez vagy csoporthoz való tisztességtelen magatartás.
  3. Az előítélet az abszolút félreértés, csak az elmében. Ezzel ellentétben, ha az előítéletet cselekszik, akkor ezt diszkriminációnak nevezik.
  4. Az előítélet a hit, amely magában foglalja a véleményt és az értelmezést a valakiről vagy valamiről előre. Másrészről a megkülönböztetés magában foglalja e vélemények és értelmezések fordítását, és azok végrehajtását.
  5. Az előítélet a tudás, az információ, a tudatlanság és a sztereotípiák hiánya eredménye. Ezzel szemben az előítélet diszkriminációhoz vezet.
  6. Az előítélet mindig nem tudatos és automatikus, míg a diszkrimináció tudatos és nem tudatos.
  7. A hozzáállás kognitív és affektív összetevőit az előítéletre alkalmazzák. Éppen ellenkezőleg, a más emberekkel szembeni viselkedés, azaz a viselkedési összetevő a diszkriminációra alkalmazható.
  8. Lehet jogi lépéseket tenni a diszkrimináció ellen, de nem az előítéletek ellen.

Következtetés

Dióhéjban az előítélet azt jelenti, hogy véleményt nyilvánít valakiről vagy valamiről anélkül, hogy tudnánk a tényekről vagy a bizonyítékokról. Ez egy személy belső gondolata és érzése, amely nem mindig eredményez cselekvést. Ellentétben a megkülönböztetéssel, ami egyenlőtlen bánásmódot jelent, vagy az embereket másképp kezeli az egyén érzéseinek és preferenciáinak alapján, ami nagyon nyilvánvaló. Ezek szinte minden országban jelenlévő antiszociális viselkedés, amely stresszt és feszültséget okozhat a különböző csoportok között, és károsíthatja azt a csoportot is, akire irányul.

Top