Ajánlott, 2022

Szerkesztő Választása

Az induktív és a deduktív érvelés közötti különbség

A gondolkodási folyamat racionálisan, az érvényes következtetések levonása érdekében az úgynevezett érvelés. A mindennapi tevékenység olyan döntések meghozatalára szolgál, amelyek magukban foglalják a gondolatok felépítését és azt a javaslatot, hogy indokolja, hogy miért választottunk egy másik alternatívát a másiknál. érvelés vagy deduktív érvelés. Az induktív érvelés egy bizonyos áramlást vagy viselkedést követ, hogy következtetéseket lehessen tenni

Ezzel ellentétben a deduktív érvelés a rendelkezésre álló információkat, tényeket vagy helyiségeket használja arra, hogy a következtetést lehessen elérni. Ez a két logika pontosan ellentétes egymással. Mégis gyakran egymás mellé állnak a megfelelő információk hiánya miatt. Ebben a cikkben elmondjuk az induktív és deduktív érvelés közötti alapvető különbségeket, amelyek segítenek abban, hogy jobban megértsék őket.

Összehasonlító táblázat

Az összehasonlítás alapjaInduktív érvelésDeduktív érvelés
JelentésAz induktív érvelés azt az érvet említi, amelyben a helyiségek indokolják a feltételezések valószínű igazságát.A szándékos érvelés az érvényes érvelés alapvető formája, ahol a helyiségek biztosítják a feltételezések igazságát.
MegközelítésAlulról felfelé építkező megközelítésFelülről lefelé irányuló megközelítés
KiindulópontKövetkeztetéshelyiség
AlapjánMinták vagy trendTények, igazságok és szabályok
FolyamatMegfigyelés> Minta> Kísérleti hipotézis> ElméletElmélet> Hipotézis> Megfigyelés> Megerősítés
ÉrvLehet, hogy nem erős.Lehet, hogy nem érvényes.
SzerkezetAz általános és általános jellegűAz általánosról a konkrétra megy
A következőket vonja lebizonyossággalValószínűség

Induktív érvelés meghatározása

A kutatásban az induktív érvelés a logikai folyamatra utal, amelyben az egyedi elvek vagy helyzetek megfigyelése vagy elemzése általános elvek megállapítása céljából történik. Ebben a folyamatban úgy vélik, hogy a többszörös javaslatok erős bizonyítékot szolgáltatnak a következtetés igazságára. Arra használják, hogy a szabályszerűség figyelembevételével megismerjék, hogyan működik valami.

Ezek bizonytalan érvek; amely leírja, hogy a helyiségek alapján levont következtetések mennyire hitelesek.

Az induktív érvelésben bizonyos lehetőségek vannak, hogy a levont következtetés hamis lehet, még akkor is, ha az összes feltételezés igaz. Az érvelés a tapasztalatokra és megfigyelésekre támaszkodik, amelyek alátámasztják a következtetés nyilvánvaló igazságát. Ezenkívül az érv erős vagy gyenge lehet, mivel csak a következtetés valószínűségét írja le, igaz.

A deduktív érvelés meghatározása

Deduktív érvelés a logika olyan formája, amelyben az egyes következtetések több helyiségből származnak (általános nyilatkozatok). Megállapítja a javaslat és a következtetés közötti kapcsolatot. Amikor az összes javasolt állítás igaz, akkor a levonási szabályokat alkalmazzák, és a kapott eredmény elkerülhetetlenül igaz.

A levonó logika az érvelés alapjogán alapul, azaz ha X akkor Y. Ez a rendelkezésre álló információk vagy tények közvetlen alkalmazását jelenti, új információkat vagy tényeket teremtenek. Ebben a tekintetben a kutató figyelembe veszi az elméletet és hipotézist állít elő, amelyet a megfigyelés rögzítése után tesztelhetünk, ami bizonyos adatokhoz vezet, ami nem más, mint az érvényesség megerősítése.

Az induktív és a deduktív érvelés közötti különbségek

Az alábbi pontok pontosítják az induktív és deduktív érvelés közötti különbséget:

  1. Az indukciós érvelés az a érv, amelyben a helyiségek indokolják a feltételezések valószínű igazságát. Az érvényes érvelés elemi formája, ahol az állítás biztosítja a feltételezések igazságát, a deduktív érvelés.
  2. Bár az induktív érvelés az alulról felfelé irányuló megközelítést alkalmazza, a deduktív érvelés felülről lefelé irányuló megközelítést alkalmaz.
  3. Az induktív érvelés kezdeti pontja a következtetés. Másrészt a deduktív érvelés a helyiségekkel kezdődik.
  4. Az induktív érvelés alapja a viselkedés vagy a minta. Ezzel szemben a deduktív érvelés a tények és szabályok függvénye.
  5. Az induktív érvelés egy kis megfigyeléssel kezdődik, amely meghatározza a mintát, és elméletet alakít ki a kapcsolódó kérdésekkel való munka és a hipotézis kialakítása révén. Ezzel ellentétben a deduktív érvelés általános kijelentéssel kezdődik, azaz az elmélet, amely a hipotézishez fordul, majd néhány bizonyítékot vagy észrevételt megvizsgálnak a végső következtetés elérése érdekében.
  6. Az induktív érvelés során az érvelést alátámasztó érv lehet, hogy nem erős. Éppen ellenkezőleg, deduktív érvelés esetén az érv érvényes vagy érvénytelen.
  7. Az induktív érvelés a konkrétról az általánosra változik. Ellentétben, a deduktív érvelés az általánosról a konkrétra mozog.
  8. Az induktív érvelés során a levont következtetések valószínűsíthetők. Ellentétben a deduktív érveléssel, az általánosítás szükségszerűen igaz, ha a helyiségek helyesek.

Következtetés

Összefoglalva, az induktív és deduktív érvelés a kétféle logika, amelyeket a kutatás területén használnak fel a hipotézis kifejlesztésére, annak érdekében, hogy a következtetésekre juthassunk, az információk alapján, amelyekről feltételezhető, hogy igaz. Az induktív érvelés az általánosítást szolgáló eseményeket veszi figyelembe. Ezzel ellentétben a deduktív érvelés az általános megállapításokat alapként szolgál ahhoz, hogy konkrét következtetést lehessen elérni.

Top