Ajánlott, 2020

Szerkesztő Választása

A levonás és a mentesség közötti különbség

A jövedelemadó kötelező kötelezettség, amelyet minden állampolgárnak fizet, kapacitásuk, koruk és nemük alapján számítanak fel. Annak érdekében, hogy az adóalany megkapja az adófizetési kötelezettség alóli mentességet, az adójog rendelkezései bizonyos levonási és mentességi rendelkezéseket tartalmaznak, ami csökkenti az általános adókötelezettséget. A levonáskor az összeget először az adófizető jövedelmében veszik fel, majd a levonást a szabályok szerint, azaz teljes egészében vagy részben, vagy ha bizonyos feltételek teljesülnek. Ezzel szemben a mentesség a jövedelem, amely nem terheli az adót.

Míg a levonás a bruttó teljes jövedelem (GTI) részét képezi, de bármely személy az alkalmazás alapján igénybe veheti előnyeit. Ezzel szemben a mentesség nem része a GTI-nek. Az alábbi cikk magyarázza a levonás és a mentesség közötti lényeges különbségeket.

Összehasonlító táblázat

Az összehasonlítás alapjaLevonásfelmentés
JelentésA levonás a kivonás, azaz az adóköteles jövedelem csökkentésére jogosult összeg.A mentesség a kizárást jelenti, azaz ha bizonyos jövedelem adómentes, akkor nem járul hozzá egy személy teljes jövedelméhez.
Mi az?EngedményPihenés
KoncepcióA levonás összege először a bruttó jövedelemben szerepel, majd levonásra kerül a nettó jövedelem eléréséhez.A mentesített jövedelem nem tekinthető a teljes jövedelem részének, az egész összeg az adófizető számára mentesség.
JövedelemAdóalapból levonhatóAdómentes
CélkitűzésA lakosság megtakarításainak és befektetéseinek előmozdítása.Annak érdekében, hogy növeljék azt az adott szakaszt, amelyben az adó mentesül.
szakaszokA 80 C-80 U. Fejezet a levonással foglalkozikA 10. szakasz foglalkozik a mentességekkel
EngedélyezhetőKülönleges személyekMinden személy
FeltételesIgenNem

A levonás meghatározása

A jövedelemadóról szóló 1961. évi VI. Fejezet (80C – 80U) a levonásokkal foglalkozik. A levonás azt az összeget jelenti, amely levonásra kerül a bruttó összegből. A jövedelemadóról szóló törvény szerint a levonások az értékelő által végzett kifizetések vagy befektetések, amelyek révén egy meghatározott összeget vagy százalékot csökkentenek a bruttó teljes bevételükből a teljes adóköteles jövedelem eléréséhez. Ha a GTI nulla, akkor a levonás nem megengedhető, vagy a levonás összege nem haladhatja meg a GTI-t, azaz a levonás csak a teljes bruttó jövedelem mértékében lehetséges.

Ezek csak akkor adhatók meg az adóalany számára, ha követeléseket von maga után az adott eszközben végzett beruházásokért. Ily módon az ilyen jövedelem az adófizetők bruttó teljes jövedelmének részét képezi, majd a levonások megengedettek a teljes bevételre. A levonások három kategóriába sorolhatók:

 • Bizonyos kifizetésekre vonatkozó levonás : Példa: Életbiztosítási díj, fizetett egészségügyi biztosítási díj, jótékonysági intézményeknek nyújtott adományok stb.
 • Bizonyos jövedelmek levonása : A szövetkezetek, a szabadalmak stb.
 • Egyéb levonások

A mentesség meghatározása

A mentesség a mentesített szóból származik, ami olyan összeget jelent, amely nem felel meg valamire. A jövedelemadó esetében a mentesség olyan jövedelemre vonatkozik, amelyet a teljes jövedelem kiszámításakor nem veszünk figyelembe. Ennélfogva az ilyen jövedelemforrás az adóköteles jövedelemből kizárt, vagy nem adóköteles.

A mentesített jövedelmek listáján bizonyos jövedelmek teljesen mentesek az adóktól, mint a mezőgazdasági jövedelem. Azonban bizonyos jövedelmek részben mentesek az adó alól, amelyben a mentességet a megadott határértékig adják. A részben mentesített jövedelem túllépő része adóköteles és figyelembe veszi a bruttó teljes jövedelem kiszámítását.

A levonás és a mentesség közötti különbségek

A főbb különbségek levonása és mentessége a következő:

 1. A levonás a kivonás, azaz az adóköteles jövedelem csökkentésére jogosult összeg. A mentesség a kizárást jelenti, azaz ha bizonyos jövedelem adómentes, akkor nem járul hozzá egy személy teljes jövedelméhez.
 2. A levonás koncesszió, de a mentesség a relaxáció.
 3. A levonás az adó levonható jövedelemre vonatkozik, míg az adómentes jövedelem csak adómentes.
 4. A levonás megengedett az egyes kritériumoknak megfelelő személyek számára. Ezzel szemben a mentesség minden személy számára megengedett.
 5. A levonás feltételes, azaz csak a jogosultsági kritériumokat jogosultak számára engedélyezett. Ezzel szemben a mentesség feltétel nélküli.
 6. A levonás célja a megtakarítások és bizonyos eszközökbe történő befektetések ösztönzése, míg a mentesség a társadalom gyengébb részének segítése.
 7. Az 1961. évi jövedelemadó-törvény 80C – 80U. §-a levonással foglalkozik, míg a mentességeket a 10. szakasz tartalmazza.
 8. A levonások először hozzáadódnak a GTI-hez, majd levonásra kerülnek. Eltérően, a mentességek nem képezik részét a teljes bevételnek.

Következtetés

A levonást főként a kormány használja a megtakarítások előmozdítására bizonyos területeken a beruházások növelése érdekében, amelyekre az értékelő jövedelme ebből a mértékig csökken. Hasonlóképpen, a mentességeket arra használják, hogy segítsék a társadalom gyengébb részeinek növekedését és virágzását. Kivételekkel a kormány egyenlő esélyt próbál adni e szegmens erősítésére.

Top